Informacje o Firmie

Biuro Techniczno Inżynieryjne Adam Futro powstało jako odpowiedź na nowo tworzony zawód rzeczoznawcy majątkowego i potrzeby wynikające z przemian na rynku nieruchomości. Biuro pozostaje wierne pierwotnej nazwie pomimo zachodzących przemian na rynku nieruchomości. W ramach swej działalności na pierwszym miejscu były i pozostają wyceny nieruchomości oraz ruchomości. Bogate doświadczenia zebrane w ciągu trzech dekad pozwalają zrealizować zlecenia dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości. Jako firma z prawie trzydziestoletnim doświadczeniem jesteśmy rozpoznawalni i cenieni przez podmioty publiczne, naukowe, biznesowe i bankowe.

O Firmie BTI

O firmie Biuro Techniczno Inżynieryjne Adam Futro

Biuro Techniczno Inżynieryjne Adam Futro powołane do życia w 1992 roku i było pionierem w obsłudze rynku nieruchomości w zakresie wycen. W tych latach tworzono podwaliny nowego zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz kierunki i techniki wycen, w którym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele firmy BTI.

Biuro techniczno Inżynieryjne świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości wykonując operaty szacunkowe, opinie oraz ekspertyzy dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, kredytowych, kupna sprzedaży, odszkodowań.

Przedmiotem naszych zainteresowań zawodowych są także wyceny ruchomości, maszyn i urządzeń, realizowane w ścisłej współpracy rzeczoznawców majątkowych z finansistami i naukowcami. W ramach kooperacji z podmiotami bankowymi przeprowadzamy analizy poprawności realizacji inwestycji oraz oceny zaawansowania robót budowlanych dla potrzeb uruchomienia transz kredytu. Odrębnym segmentem naszej działalności jest obsługa doradztwa w zakresie nieruchomości oraz wydawanie opinii i ekspertyz technicznych. Charakteryzuje nas fachowość i wysokie tempo pracy. Stabilna polityka kadrowa pozwoliła stworzyć interdyscyplinarny zespół specjalistów z uprawnieniami i licencjami państwowymi. Współpraca ze środowiskiem naukowym i ekspertami branżowymi daje nam możliwość realizacji nawet najbardziej wymagających zleceń.


Dlaczego wybrać nas ?

Charakteryzuje nas fachowość i wysokie tempo pracy. Stabilna polityka kadrowa pozwoliła stworzyć interdyscyplinarny zespół specjalistów z uprawnieniami i licencjami państwowymi. Współpraca ze środowiskiem naukowym i ekspertami branżowymi daje nam możliwość realizacji nawet najbardziej wymagających zleceń, również z relatywnie słabo rozpoznanych segmentów rynku.

Kontakt Zespół

Zespół

Zespół Biura Techniczno Inżynieryjnego współpracuje z szeroką grupą specjalistów, także spoza Wielkopolski, umożliwiając tym samym realizację zadań na terenie całego kraju.


Wyślij nam wiadomość

To jest szybki sposób na nawiązanie kontaktu z naszym zespołem

Kontakt

ul. Grochowska 28a; 60-277 Poznań

8:00 - 16:00 (Pon-Pt)

(61) 866 50 00

biuro@futro.pl

rzeczoznawcy@futro.pl


Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub sugestie ?